IMPACT VZW is een sociale innovator
en focust vooral op innovatieve oplossingen
voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen
(zoals energiebesparing, toegankelijkheid
energiebesparende maatregelen, hernieuwbare
energie, foodwaste, ...) te koppelen aan het
creëren van nieuwe jobs voor kansengroepen
en kansen voor buurten in steden.het inzetten
van de methodiek van het groepsaanbod.